Periode promocional

La Primera Lliga EscapeRoom de Tarragona s’iniciarà oficialment el 30 de març de 2017 . L’acte oficial d’inauguració a l’espai Kesse amb autoritats oficials i mitjans de comunicació serà el 28 de març a les 17h.
Acabarà oficialment el 3 de Setembre de 2017, i es farà públic els resultats finals i guanyadors de la lliga amb un acte de cloenda durant les festes de Santa Tecla.

Funcionament de la promoció

- Els i les participants, per a poder beneficiar-se de la promoció, hauran d’obtenir la cartilla de la Primera Lliga EscapeRoom de Tarragona i formalitzar la inscripció.
- La cartilla és de caràcter grupal, on hi constarà el nom de l’equip i el nombre de participants.
- La cartilla podrà obtenir-se a qualsevol de les escaperooms associades en aquest esdeveniment. També la podran obtenir a l’Espai Kesse tots aquells joves que disposin del Carnet TarragonaJove i/o la Targeta Kesse.
- Per poder participar de la lliga caldrà, a més d’obtenir la cartilla, inscriure’s mitjançant la descarrega de la inscripció a la Web: www.lligaescapetgn.cat/inscripcions.pdf
- No hi ha cap ordre preestablert per completar la lliga, quedant a la lliure elecció dels participants l’ordre de compleció.
- En acabar cada joc (per cada sala o espai), es segellarà la cartilla i s’hi inclourà la puntuació pertinent.
- És imprescindible conservar la cartilla fins al final de la lliga. La pèrdua de la mateixa significarà l’exclusió dels participants afectats de la promoció. No s’entregaran duplicats.
- Un cop completades les sales, es computaran tots el punts en un ranking general. Finalitzat el període de lliga, es citarà als guanyadors per a l’acte de cloenda, on rebran els corresponents premis.
- La cartilla només serà considerada vàlida si és l’original entregada per alguna de les sales participants, on hi constin les dades del grup i si està completament segellada i conformada pel representant legal de cada espai o sala.

Categories i excepcions

La Primera Lliga Escape Room Tarragona constarà de quatre categories:
- Categoria JOVE Sub18: Només accessible per aquells joves en possessió de la Targeta Kesse i el carnet Tarragona jove amb una edat compresa entre els 14 i els 17 anys. Aquesta categoria admet equips d’entre 3 i 6 persones, i disposa d’una sala addicional, que és la instal·lada a l’Espai Jove Kesse. Aquesta categoria, a més d’optar als premis finals, també gaudirà d’un 15% de descompte a les altres cinc sales del circuit. Els participants d’aquesta categoria, com a menors, han de vindre acompanyats d’un adult i amb l’eximent de responsabilitat degudament emplenat i signat.
- Categoria JOVE: Només accessible per aquells joves en possessió de la Targeta Kesse i el carnet Tarragona jove i amb una edat entre compresa els 18 i els 35 anys. Aquesta categoria admet equips d’entre 3 i 6 persones, i disposa d’una sala addicional, que és la instal·lada a l’Espai Jove Kesse. Aquesta categoria, a més d’optar als premis finals, també gaudirà d’un 15% de descompte a les altres cinc sales del circuit.
- Categoria PARELLES: Accessible per a qualsevol equip format per 2 participants i amb una edat superior als 18 anys.
- Categoria GENERAL: Accessible per a qualsevol equip format per 3 o més participants i amb un dels membres amb una edat superior als 18 anys.

Sistema de puntuacions i ranking.

Cada sala portarà les puntuacions pròpies, així mateix, també s’establirà un ranking general.
Ambdós rankings podran ésser comprovats a través de la pàgina web de la Primera Lliga Escape Room de Tarragona: http://www.lligaescapetgn.cat
Les puntuacions s’atorgaran segons aquests criteris:
- 15 punts per cada sala completada amb èxit
- 1 punt per cada minut o fracció sobrant un cop completada la partida.
Les pistes descomptaran punts seguint el següent criteri:
- 0 pistes +5 punts
- 1-2 pistes 0 punts
- 3 pistes -1 punt
- 4 pistes -2 punts
- 5 pistes -4 punts
- 6 pistes -8 punts
- 7 pistes -12 punts
- 8 pistes -15 punts
En cas de superar les 8 pistes, la partida serà declarada nul·la i la puntuació d’aquella sala serà 0.
El master de cada sala és, en tot moment, l’àrbitre i gestor de les puntuacions i la seva decisió és inapel·lable. Decidirà què és una pista i que una orientació.
El master de cada sala te la potestat de declarar una puntuació de 0 punts en cas de mal comportament del grup o, en cas extrem, pot decretar la seva expulsió de la lliga.
Els jugadors i jugadores que ja han fet alguna de les sales amb anterioritat, podran participar a la lliga sempre que justifiquin la seva participació. Se’ls atorgarà una puntuació de 7 punts.
Si algun dels membres de l’equip ja ha fet alguna de les sales, no podrà realitzar-la, deixant-ho en mans de la resta de l’equip.
Si el màster de cada sala detecta irregularitats o possibles trampes, té l’autoritat necessària per sancionar a l’equip amb 0 punts o amb l’expulsió de l’equip de la lliga.
Si acabada la lliga es produeixen situacions d’empat, el desempat es produirà en favor de l’equip que hagi fet servir menys pistes. Si tot i així es reprodueix l’empat, l’organització buscarà resoldre la situació jugant una última partida a una sala de la província o demarcació de Tarragona.

Premis

Les millors puntuacions de cada categoria obtindran un lot de regals cedits pels nostres sponsors.
En cap cas el premi suposarà una dotació econòmica ni es podrà bescanviar pel seu valor econòmic.

Les sales

El circuit constarà de cinc sales comunes per a totes les categories, i la sala de l’Espai Jove Kesse per als i les participants en possessió de la Targeta Kesse i/o Carnet TarragonaJove.
Les cinc sales són:
- Escape Room Tarragona, situada al carrer la Nau nº8, baixos.
- No Escape Tarragona, situada al carrer Soler nº22, entresòl A.
- Fix The History, situada al carrer de Smith nº61, baixos.
- The X-Door Tarragona, situada al carrer dels Caputxins nº25, entresòl 2.
- Escape Room Habitakulum, situada al carrer d’Alfred Opisso nº16
L’organització es reserva el dret de modificar les bases d’aquesta promoció en cas de considerar-ho necessari.
La Primera Lliga EscapeRoom de Tarragona col·labora amb AFANOC, donant part dels beneficis finals.